Popnord Musik för alla

Mål och Visioner

Anders Tengdahl

VD - Producent - Förläggare
Jag heter Anders Tengdahl - är 40 år gammal - och kommer ursprungligen från Linköping varifrån även storheter som Louise Hoffsten, Lasse Winnerbäck, Joel Segerstedt, Ghost, Nine och My Bbq Blindness härstammar.
Jag har ända sedan tonåren skrivit, spelat och producerat musik men det är först efter intåg i medelåldern som tanken på att göra musik till något mer än en hobby uppstått. 2017 brände jag rakt in i den berömda väggen och har efter det fått kämpa mot både utmattning, hjärntrötthet och depressioner.

Under slutet av vintern och över nyåret 2019-2020 var jag inlagd på psykiatrisk avdelning i drygt åtta veckor, och det var då som jag bestämde mig för att starta Popnord Musik. Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat inom vård och omsorg, och Popnord Musik har som mål att knyta an till samhällsmedborgare i behov av stöd och insatser. Detta för att jag anser att alla människor, på olika funktionsnivåer, ska ha rätt att uttrycka sina kreativa sidor.

Popnord Musik vill, genom att i viss mån agera uppsökande verksamhet, finnas som alternativ till större och mer etablerade producenter/företag. Dessutom tycker jag inte att det ska behöva kosta för mycket, om man redan har ont om pengar, och därför har jag valt att inte ge några prisexempel på hemsidan. Jag vill istället att vi tillsammans kommer fram till ett pris som passar båda parter.

Erfarenhet

Förutom de utbildningar som listas nedan har jag lång erfarenhet av att spela in, producera och mixa musik.
Jag började under 1990-talets slut med analoga medel (portastudio – kassett) för att sedan inrikta mig mot digitala inspelningstekniker. Idag sker i stort sett all musikproduktion digitalt, men Popnord Musik har ett analogt förhållningssätt vid musikproduktion, och huvuddelen av mixen görs i Harrison Mixbus 32c.

Popnord Musik strävar alltid efter en varm, dynamisk och levande mix – även om hela produktionskedjan har varit digital.
Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor inom vård och omsorg, och vill därför undersöka hur jag kan kombinera erfarenheter därifrån med musiken.

Utbildning

Förutom gymnasiala studier samt eftergymnasiala studier relaterade till mina år inom vård och omsorg listas nedan de akademiska utbildningar som har med musikproduktion att göra.

Musikteknik I – 7,5 HP

Musikproduktion I – 15 HP

Allmän Musiklära – 7,5 HP

Musikteknik II (påbörjad) – 7,5HP

Högskolan för Scen och Musik (HSM), Göteborg

Linnéuniversitetet, distans

Uppsala Universitet, distans

Högskolan för Scen och Musik (HSM), Göteborg